Volgen

Stel dat de belastingplichtige langer dan drie jaar twee eigenwoningen in bezit heeft, hoe wordt dat verwerkt in Figlo Advisor?

Vraag: De verhuisregeling (onderdeel van de wet Inkomenstenbelasting) voor eigenwoningen biedt de mogelijkheid om maximaal drie jaar renteaftrek te genieten voor zowel de bestaande woning (die leeg en te koop staat) en de nieuw aangekochte woning. Stel dat de verkoop van de bestaande woning langer dan drie jaar gaat duren. Ik heb bijvoorbeeld een verkoopdatum van 4 jaar na de aankoop nieuwe woning ingevoerd. Hoe gaat de Advisor dan om met de verhuisregeling?

 

Antwoord: Allereerst hieronder een algemene definitie van de verhuisregeling:

De maximale termijn voor behoud van hypotheekrenteaftrek bij verkoop van de voormalige eigen woning is drie jaar. Die termijn geldt tot en met het belastingjaar 2013. Dit betekent dat als de woning in 2010 te koop is gezet, voor die woning nog recht op hypotheekrenteaftrek bestaat in 2013. De maximale termijn voor het verkrijgen van hypotheekrenteaftrek voor de nog leegstaande toekomstige eigen woning (bijvoorbeeld in aanbouw) is ook drie jaar. Ook dat geldt voor het belastingjaar 2013.

Figlo Advisor controleert op de driejaarstermijn van de verhuisregeling. Dat betekent in uw geval dat de te koop staande woning én de hypotheek aan het begin van jaar vier automatisch naar box 3 'verhuizen', aangezien de schuld zich niet meer kwalificeert als een eigenwoningschuld.

Over welke woning (van de twee) er gedurende de verhuisperiode een bijtelling geldt voor het eigenwoningforfait (EWF), kunt u zelf bepalen met behulp van het gegeven Bewoningsdatum, op de wenskaart van de nieuwe woning. De bewoningdatum wordt als wisseldatum gebruikt voor de overgang van de EWF grondslag, van de huidige naar de nieuwe eigenwoning.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen