Volgen

Hoe gaat Figlo Advisor om met de belastbaarheid van een KEW/SEW/BEW uitkering bij overlijden?

Vraag: Ik heb samenwonende klanten met een huidige situatie waarbij twee hypotheekdelen gekoppeld aan de gezamenlijke eigenwoning. Eén daarvan betreft een hypotheekdeel met een KEW aflossingspolis (beleggingsverzekering hypotheek), de tweede betreft een Beleggingsrecht eigen woning (BEW) hypotheek.Bij voortijdig overlijden van de cliënt (scenario) is er nog niet voldaan aan de premieduur eis (15 jaar minimaal). Welke vrijstelling past de Advisor toe en waar vind ik dat terug?

 

Antwoord: In uw geval is er sprake van een overlijdensrisicodekking van 100.000 op het leven van cliënt op de KEW polis. Voor de BEW rekening heeft u gekozen om in geval van overlijden de hypotheek af te lossen voor de dan geldende economische waarde. De EWS (deel box 1) op het KEW  hypotheekdeel bedraagt 15.000 en EWS op het BEW hypotheekdeel bedraagt 75.000.
De samenwoners bezitten een gezamenlijke eigenwoning en zijn daarmee automatisch fiscaal partner voor de wet op de Inkomenstenbelasting. Dat gegeven is van belang voor de toe te passen kapitaalverzekeringsvrijstelling.

U mag in geval van overlijden standaard uitgaan van de grote vrijstelling (voor een premieduur van 20 jaar of langer). De conclusie voor de vrijstelling is een totaalbedrag van 90.000, de laagste van de dubbele vrijstelling (314.000) en de totale EWS (90.000). Overigens geldt voor het bepalen van de enkele of dubbele vrijstelling (twee personen) of er sprake is van fiscaal partnerschap. Is dat niet het geval dan reageert het Platform op het gegeven één of twee kaarthouders voor het product, respectievelijk een enkel of een dubbel vrijstelling.
Om te bepalen of er sprake is van een geheel of gedeeltelijke belaste uitkering, past het Platform de wettelijke formule toe voor een belast rentebestanddeel, zijnde: ((uitkering -/- vrijstelling)/uitkering) * (uitkering -/- som van de premies of inleg).
In uw geval de volgende berekeningen:
KEW: (100.000 -/- 90.000) / 100.000) * (100.000 -/- 8.065)  =  9.193,50
BEW: (7.526 -/- 0) / 7.526) * (7.526 -/- 6.000)                     =  1.526
Totaal:                                                                                = 10.719,50

Hieronder een schermvoorbeeld van het jaaroverzicht voor de tab Inkomstenbelasting, voor het scenario overlijden client

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen