Volgen

Welke formule bevat de rekenhulp voor het gegeven renteverlies tijdens de bouw?

Vraag: Ik ben een nieuwbouwwoning hypotheekadvies aan het invoeren. In de financieringsconstructie (de oplossing) kun je het verlies aan rente opgeven. Wat berekent de button achter het gegeven?

 

Antwoord: De rekenhulp geeft een grove schatting voor het renteverlies. De formule die wordt gehanteerd is het hypotheekbedrag * 4%. Het percentage van 4 komt regelmatig voor als maximum percentage, in het acceptatiebeleid van hypotheekaanbieders.

Voor een scherpe inschatting van het renteverlies  zijn er aanzienlijk meer gegevens benodigd. Denk aan het verloop van het bouwplan (de hoogte van de bouwtermijnen en de vervaldata), de bouwdepotvergoeding, het hypotheekrentepercentage en het rentepercentage  dat de bouwer in rekening brengt.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen