Volgen

Waarom is de verantwoorde hypotheek zo laag?

Vraag: Ik heb een klant met een inkomen van 100.000. Op het dashboard wordt een verantwoorde hypotheekgetoond van 47.864. Waarom is de verantwoorde hypotheek zo laag? Bij een inkomen van 100.000 kun je toch veel meer hypotheek krijgen? Ik zie ook dat op het dashboard een inkomen wordt getoond van 16.667.

 

Antwoord: Een reden dat het resultaat voor de verantwoorde hypotheek zo laag uitvalt is de automatische bepaling van het toetsinkomen. Waarschijnlijk heeft u het bedrag van het jaarinkomen niet ingevoerd per 1 januari maar per een andere, latere datum. Het toetsinkomen in het toetsjaar wordt afgeleid van het jaaroverzicht (het budget). Wanneer een inkomen later ingaat wordt automatisch het toetsinkomen ook lager dat jaar. In uw specifieke geval zijn alleen de maanden november en december meegeteld. Dat levert een toetsinkomen op van 16.666. Indien u de eerste tien maanden van het jaar wel een inkomen heeft ontvangen bij dezelfde of een andere werkgever, dan moet u dit alsnog invoeren. Daarmee verhoogt u het toetsinkomen en stijgt de verantwoorde hypotheekhoogte.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen