Volgen

Hoe wordt de toetsrente én de duur bepaald bij de maximale hypotheektoets?

Vraag: Ik heb en klantsituatie met twee bestaande hypotheekdelen. Een hypotheekdeel van de vorm annuïteit (oorspronkelijk 100.000) en een kleiner deel van de hypotheekvorm beleggingsverzekering (25.000). Ik ga adviseren het beleggingsverzekering (KEW clausule) deel voort te zetten als een SEW hypotheek. Samen met de wens van de klant om te gaan verbeteren (keuken en badkamer voor in totaal 12.000), waarvan een deel valt onder energiebesparende maatregelen (2.000). Het annuïteitendeel blijft ongewijzigd doorlopen. In de Need fase/tab controleer ik of de geadviseerde hypotheek haalbaar is op inkomensnormen. Hoe wordt de toetsduur en de toetsrente nu bepaald? Is dit conform de Gedragscode (CHF) en NHG norm?

 

Antwoord: Wanneer er een financieringsconstructie is ingevoerd dan wordt hierop automatisch gereageerd met de juiste hypotheektoets uitgangspunten. De toetsrente en de toetsduur maken deel uit van deze uitgangspunten. De rente en looptijd gegevens uit de verschillende hypotheekdelen, die deel uitmaken van de constructie, worden gewogen op de voorgeschreven wijze.

De (meeste) banken en ook de NHG wegen de toetsrente op basis van het openstaande hypotheekbedrag en de resterende duur van de hypotheekdelen. Wanneer de resterende rentevaste duur korter is dan 10 jaar, geldt de vervangende kwartaaltoetsrente. De duur/looptijd wordt gelijkgesteld aan het langstlopende hypotheekdeel, met een maximum van 30 jaar.

Bij het bepalen van deze beide uitgangspunten tellen uiteraard de doorlopende hypotheekdelen ook mee, in geval van een herfinanciering en een extra hypotheek. In uw klantsituatie is het langstlopende deel de (bestaande en ongewijzigde) annuïteit. Namelijk 26 jaar. Voor het nieuwe SEW hypotheekdeel heeft u de looptijd ingekort naar (nog) 20 jaar. U ziet dat de weging voor de toetsrente een percentage met twee cijfers achter de komma oplevert.

Hieronder twee schermvoorbeelden voor de maximale hypotheekberekening in de Figlo Advisor.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen