Volgen

Waar kan ik de erfpacht canon invoeren?

Vraag: Bij de koop van een woning is de erfpacht canon van belang voor berekening van maximale lening. Waar kan ik die invullen?

Antwoord: U kunt de erfpacht canon invoeren in de Want bij de koop van een bestaande woning of een nieuwbouwwoning. Als u daar een erfpacht canon invoert wordt daar in de maximale hypotheek rekening meegehouden

Als er in de huidige situatie sprake is van een erfpacht kunt u die als uitgave opvoeren. U heeft daarbij ook de mogelijkheid om de erfpacht te koppelen aan een onroerende zaak. Als u dat doet zal de erfpacht automatisch stoppen als u in de Want aangeeft dat de woning wordt verkocht.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen