Volgen

Verwerking van de middelingsregeling in het Figlo Platform

Middeling wordt toegepast in het laatste jaar van een tijdvak waarin middeling mogelijk is. In dat jaar wordt ook de teruggave verrekend.

In praktijk ontvangt de belastingplichtige  de teruggaaf pas in het  daarop volgende jaar. De verwerking in het Figlo Platform vindt echter plaats in het jaar waarover de belastingplichtige recht op de teruggave heeft.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen