Volgen

Hoe wordt er rekening gehouden met een studieschuld?

Onder de categorie Schulden, In het tabblad Have of Huidige situatie, vindt u de lening producten. U heeft keuze uit een annuïtaire lening, een lineaire lening, een aflossingsvrije lening of een doorlopend krediet. U selecteert het gewenste leningproduct.


Op het gekozen product treft u het gegeven Doel aan. Met behulp van dit veld kunt u een keuze maken uit een aantal doelen. Eén van deze doelen betreft de Studie.

Na het opslaan van de leningkaart wordt de normering voor de maximale hypotheekberekening, ook wel genaamd Loan To Income (LTI), toegepast. De normering, voor zowel CHF norm als  NHG norm, houdt in dat er gerekend wordt met een vaste jaarlijkse verplichting. Deze vaste jaarlijkse verplichting wordt berekend door 0,75% (oude normen) of 0,45% (nieuwe normen)  van de oorspronkelijke hoofdsom  of de kredietlimiet te nemen als maandelijkse aflossing.


Een simpel getallenvoorbeeld: klant heeft een studieschuld (oude normen) van 10.000. De jaarlijkse verplichting voor de LTI toets wordt bepaald op 12 * (0,75% van 10.000) = 900.

Hieronder ziet u een schermafbeelding:

studie_lening.jpg

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen