Volgen

IB niet correct nav aftrekbare kosten 2e woning

Voorbeeld casus: Omdat de eigenwoningreserve gerealiseerd wordt na aankoop van de nieuwe woning klopt het dat de nieuwe hypotheek als box 3 financiering wordt aangemerkt. Dit gebeurt echter niet direct, maar pas na verkoop. Bij het afsluiten is de nieuwe hypotheek een eigenwoninglening. Dat betekent ook dat de financieringskosten aanvankelijk betrekking hebben op een box 1 financiering en dus aftrekbaar zijn. Figlo zet echter automatisch de eenmalig aftrekbare kosten op € 0,00.

Instructie: De kosten zijn inderdaad aftrekbaar, de rente over lening uiteindelijk niet meer.
Wat we adviseren is om de eenmalige aftrekpost aanpassen en dan het slotje er op doen. Dan wordt het bedrag in aftrek genomen.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen