Volgen

Hoe ga ik om met de situatie dat klanten momenteel huren en 1,5 jaar geleden de eigenwoning hebben verkocht?

Vraag: Ik heb een klant waarbij ik in de huidige situatie een 'oude' rest-/overwaarde op de verkochte eigenwoning wil invoeren ? Het huis is anderhalf jaar geleden verkocht , en ze wonen nu in een huurhuis. Waar zie ik dat vervolgens terug in mijn advies wanneer ze besluiten een nieuw huis te gaan kopen.

 

Antwoord:

Er zijn twee punten die we voor u onder de aandacht willen brengen. De fysieke verkoopopbrengst en het fiscale aspect voor de eigenwoning (de Bijleenregeling).
Allereerst het punt van de fysieke verkoopopbrengst. Het huis is 1,5 jaar geleden verkocht en ze huren nu, dan staat de verkoopopbrengst van destijds inmiddels op bijvoorbeeld een spaarrekening. Dan voert u het product of de producten in in de fase/tab Huidige situatie, waarop de winst is geboekt (oude sok, spaarrekening, beleggingsrekening). Wat er daarvan vervolgens weer ingezet gaat worden voor de nieuw geadviseerde 'aankoop woning' wens, kunt u aanvinken in de Financieringsconstructie oplossing, bij de stap Inzet eigen middelen.

Vervolgens het punt van de belastingregeling omtrent de eigenwoning. De verkoopopbrengst van 1,5 jaar geleden heeft op dit moment nog altijd fiscale gevolgen. Bij de verkoop van het vorige huis is er sprake geweest van een toename van de eigenwoningreserve (EWR). Dit in het kader van de Bijleenregeling. Klanten hebben fiscaal een winst behaald op de verkoop. Als gevolg hiervan kan de eigenwoningschuld en daarmee de hypotheekrenteaftrek worden beperkt voor de volgende woning. De EWR blijft het - lopende kalenderjaar + 3 jaar - na de verkoop van het huis geldig. Dus kopen ze een woning binnen nu en 1,5 jaar dan moeten ze het bedrag van de EWR meetellen voor het bepalen van de nieuwe maximale hypotheek in box 1 (maximale eigenwoningschuld). Voor alle duidelijkheid: het bedrag van de EWR beperkt de hoogte van de nieuwe eigenwoningschuld. Kopen de klanten een woning na het verstrijken van de 3-jaarstermijn voor een EWR, dan vervalt deze beperking. Let u wel op dat de belastingregeling omtrent de 30-jaarstermijnen wel van kracht blijven.
In Platform voer je de actieve EWR bedragen in op de persoonskaart, op de achterzijde bij het onderdeel fiscale aandachtspunten. EWR bedragen gelden per belastingplichtige (zijn persoonlijk). Dit gegeven wordt vervolgens automatisch verwerkt in het advies voor de aankoop van de nieuwe woning. U vindt dit effect terug bij het berekenen van de Maximale hypotheek in Box 1, een pop-up scherm van de Financieringsconstructie oplossing (in de Need tab/fase).

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen