Volgen

Hoe bereken ik de NHG kosten voor mijn hypotheekadvies?

Vraag: Ik wil in mijn hypotheekadvies de NHG borgtochtprovisie vaststellen. Hoe kan ik dat het beste doen?

 

Antwoord: Het gegeven NHG kosten vindt u terug bij de oplossing (need fase) genaamd Financieringsconstructie, op het tabblad Hypotheek onder de verzamelnaam Hypotheekkosten. U kunt het bedrag van de borgtochtprovisie automatisch laten berekenen. Dat kan via de rekenknop achter het gegeven zelf of met behulp van de 'overall' rekenknop achter het gegeven hypotheekbedrag. De formule voor het berekenen luidt als volgt: het netto hypotheekbedrag vermenigvuldigen met het borgtochtprovisie percentage (voor 2013 is dat 0,85%). Met netto hypotheekbedrag wordt bedoeld het hypotheekbedrag onder aftrek van de waarde van een verpand aflossingsproduct.


In de berekening van de kosten wordt er ook een eerste controle uitgevoerd of er wel sprake kan zijn van NHG garantie. Allereerst wordt er rekening gehouden met de verschillende kostengrenzen voor het kopen van een woning enerzijds en kwaliteitsverbeteringen anderzijds. Verder bestaat de controle onder meer uit de vraag of de betrokken woning een hoofdverblijf (eigenwoning) is?

Maar ook op de drempelvoorwaarde voor kwaliteitsverbetering wordt getoetst: in geval van een herfinanciering mag de bestaande openstaande hypotheekschuld niet boven de marktwaarde uitkomen.

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen