Volgen

Ik zie een onverklaarbare uitgavenpiek aan het eind van de looptijd van de spaarhypotheek. Hoe kan dat?

Vraag: Ik heb een klantsituatie met een eigenwoning waar een spaarhypotheekdeel op rust. Aan het einde van de looptijd van 30 jaar, zie ik een piek in het resterend budget. Vanwaar die plotselinge stijging van de uitgaven?

 

Antwoord:

Een uitgavepiek op de einddatum kan het gevolg zijn van de fiscale afwikkeling van het eindkapitaal van de gekoppelde KEW/SEW/BEW aflosproducten. Weliswaar was het gespaarde bedrag voldoende om de hypotheekschuld te kunnen aflossen, de belastingheffing over de uitkering zorgt voor een extra tekort.

De uitkering van de KEW/SEW/BEW is onder voorwaarden vrijgesteld van inkomstenbelasting. Voldoet de uitkering niet aan deze voorwaarden dan is er sprake van een belast rentebestanddeel.

Controleert u in het laatste hypotheekjaar de inkomstenbelasting op detailniveau. Indien er sprake is van een belast rentebestanddeel dan wordt hier een aparte regel voor getoond onder het kopje eigen woning. Een belast rentebestandeel kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een te lage kapitaalverzekering vrijstelling. De vrijstelling voor één persoon geldt als cliënt en partner geen fiscaal partner zijn en het aflosproduct op één naam staat.

Andere oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn: 
- incorrecte looptijden (korter dan de minimaal vereiste 15 of 20 jaar of langer dan 30 jaar)
- betalingen buiten de bandbreedte,
- een lagere stand van de eigenwoningschuld (deel box 1) of
- niet de correcte fiscale clausule op een KEW.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen