Volgen

Hoe berekent Figlo Advisor de maximale hypotheek (Loan To Income)?

Vraag: Ik heb een klantsituatie met een hypotheekdeel in Box 3 en tevens een doorlopend krediet (financiële verplichting). Hoe bepaalt de Advisor het bedrag van de jaarlijks toegestane woonlast. En hoe worden de hierboven genoemde twee punten daarin verwerkt? 

 

Antwoord:

Het Figlo Platform berekent de Loan To Income acceptatienorm voor zowel de banknorm, ook wel genaamd Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) of Gedragscode, als ook voor de Nationale Hypotheek garantie (NHG) norm.


Voor de NHG norm en de banknorm maakt het Platform gebruik van een interne berekening. Deze berekening wordt gestuurd vanuit een bestand met daarin de toetskenmerken voor elke actieve hypotheekaanbieder. Deze toetskenmerken kunnen op dagbasis worden bijgewerkt. Hieronder een overzicht van de stappen die het Platform hanteert bij het berekenen van het LTI resultaat.

  1. Bepaal het toetsinkomen van de cliënt en eventueel dat van de partner
  2. Verminder de beide toetsinkomens met de ‘primaire verplichtingen’. Denk bijvoorbeeld aan te betalen alimentatie aan de ex-partner
  3. Bepaal het hoogste toetsinkomen
  4. Bepaal of 1/3e van het laagste toetsinkomen mag worden meegenomen voor bepaling woonquote box 1
  5. Bepaal de woonquote voor box 1 (een woonquote tabel opgesteld door het NIBUD, variabelen zijn het toetsrentepercentage en het toetsinkomen)
  6. Bepaal de maximaal toegestane woonlast per jaar, door de woonquote box 1 te vermenigvuldigen met de som van de beide toetsinkomens
  7. Verminder de maximaal toegestane woonlast met de jaarlijkse (genormeerde) ‘secundaire verplichtingen’. Denk hierbij aan een persoonlijke lening of een erfpacht betaling
  8. Bepaal de woonquote box 3 (vaste formule, gebaseerd op de geselecteerde woonquote box1)
  9. Corrigeer tot slot de maximaal toegestane woonlast per jaar, inclusief secundaire verplichtingen correctie, voor het box 3 hypotheekdeel
  10. Vertaal de jaarlijks toegestane woonlast naar een annuïteit hypotheekbedrag, uitgaande van de toetslooptijd en de toetsrente
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen