Volgen

Hoe selecteer ik welke producten deel uitmaken van de woonlasten?

Vraag: Ik heb een advies opgesteld met een aflossingsvrij hypotheekdeel erin. Daarbij heb ik de mogelijkheid laten zien van een losse spaar- en beleggingsrekening, die dus niet verpand is aan de geadviseerde hypotheek. Het biedt meer flexibilitiet voor de klanten. Hoe kan ik deze rekening, waar iedere maand 125 euro op wordt gestort, onderdeel maken van de woonlasten? 

 

Antwoord: U  kunt de selectie van de woonlasten producten bekijken en instellen via de grafiek Netto woonlasten per maand. Wanneer u in de Need fase/tab bent, en onder de levenslijn, de grafiek Netto woonlasten per maand selecteert, verschijnt er aan de bovenkant van de grafiek een button met een rader/tandwiel symbool. Als u op deze button klikt verschijnt het scherm voor de woonlasten selectie. Het scherm is zo opgezet dat in de rechterkolom de geselecteerde producten staan afgebeeld, en in de linkerkolom de (overige) producten die buiten de woonlastenselectie vallen.

Voor uw dossier is de oplossing als volgt. Ga naar de Need fase/tab van de betreffende analyse voor het langleven scenario. Nadat u het woonlastenselectiescherm heeft geopend, selecteert u het spaarrekening product in de linkerkolom en klikt u vervolgens op de button met de pijl naar rechts. Tot slot klikt u op de button Berekenen rechtsonderin het scherm. De Netto woonlastengrafiek wordt nu gestart, waarbij de maandelijkse spaarrekening storting van 125 onderdeel is geworden van de woonlasten.

Figlo Advisor helpt u met standaardwaardes voor de woonlastenselectie. Voor de Huidige situatie worden huurwoningen en eigenwoningen, en alle producten gekoppeld aan de eigenwoning, standaard opgenomen in de woonlastenselectie. Voor de analyse/need fase worden de woningwens kaarten en de financieringsconstructie standaard opgenomen in de woonlastenselectie.

Let u erop dat het aanpassen van de standaard productselectie geldt per scenario. In uw geval zult u de spaarrekening ook handmatig voor de verschillende risicoscenario's moeten selecteren. Loopt u daarom na het aanpassen van een woonlastenselectie in langleven, altijd eerst de woonlastenscenario's voor de overige scenario's nog één-voor-één langs.

Hieronder twee schermvoorbeelden van het woonlastenselectiescherm in de Advisor.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen