Volgen

Hoe voer ik een verlenging van een rentevastperiode in Figlo Advisor in?

Vraag: Hoe voer ik een verlenging van een rentevastperiode in Figlo Advisor in?

 

Antwoord: Wat betreft het verlengen van het hypotheekrentetarief kunnen we twee situaties onderscheiden. Allereerst de situatie dat u uit hoofde van uw zorgplicht de klant wil attenderen dat over enige tijd de rentevastperiode zal gaan verlopen. Of, anderzijds, de concrete situatie dat u met uw klant om de tafel moet gaan om te beslissen over het ontvangen verlengingsvoorstel, dat al over enkele maanden van kracht zal worden.


In het eerste geval adviseren we u gebruik te maken van de Aanname functionaliteit. De button Aanname vindt u terug in de grijze besturingsbalk, in de want tab/fase. Nadat u op de button Aannames heeft geklikt, wijzigt u de rentetarieven en de rentevastperiodes voor de hypotheekdelen. U kunt op ieder hypotheekdeel desgewenst een toelichting invoeren, deze komt namelijk terug in het standaard adviesrapport bij het onderdeel aannames. U kunt nu de situatie simuleren dat per direct de rentetarieven zijn aangepast.


In het geval van het concrete verlengingsvoorstel adviseren we u gebruik te maken van de Maatregel functionaliteit, te vinden in de besturingsbalk in de Need tab/fase. Gelijk aan de hierboven beschreven werkwijze voor een aanname past u rentetarief en de periode aan. Nadat u de aanpassingen heeft opgeslagen kunt u de gevolgen voor de woonlasten en het budget, voor zowel lang en gezond leven maar ook voor de risico scenario's, met uw klant bespreken. Voor maatregelen geldt dat ze ook terugkomen in de standaard rapportage.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen