Volgen

Ik heb een winst uit onderneming ingevoerd van € 95.883,=. In het scherm voor de maximale hypotheek (LTI) zie ik een toetsinkomen van € 31.954,= vermeld. Hoe komt dat?

Vraag: Ik heb een situatie met een ondernemer. Voor dit jaar verwacht zij een winst uit onderneming ter grootte van ruim 95.000 euro. Ik wil voor deze klant zijn hypotheekmogelijkheden berekenen. Maar op het scherm van de Maximale hypotheek voor de huidige situatie, te vinden onderin bij hypotheek tools, krijg ik een toetsinkomen van slechts ruim 31.000. Wat gaat er fout?

 

Antwoord: Voor het uitvoeren van de Loan To Income acceptatienorm gaan hypotheekaanbieders niet uit van het actuele winst uit onderneming bedrag. In plaats daarvan bepalen ze de gemddelde winst uit onderneming, gebaseerd op de laatste drie afgeronde boekjaren. Om automatisch (door Figlo Advisor) het juiste toetsinkomen te laten vaststellen voor deze ondernemer beschikt u over het gegeven Specificeer de winst van voorgaande drie jaren. Dit gegeven vindt u direct onder het gegeven Winst uit onderneming. Deze acceptatienorm is ook van toepassing op een freelancer. Hoe de middeling moet worden uitgevoerd kan verschillen per hypotheekaanbieder. Het Platform beschikt per aanbieder over deze toetsmethodiek gegevens.
Een voorbeeld van zo'n maatschappij instelling kan zijn: beoordeel op basis van 2 jaar en top het gemiddelde altijd af op het laatste boekjaar.
U voert een behaalde winst uit onderneming in voor de jaren 2010, 2011 en 2012 van respectievelijk 95.000, 90.000 en 60.000. Dat levert voor die specifieke hypotheekaanbieder een toetsinkomen op van 92.500 ((95.000 + 90.000)/2).
Hieronder een schermvoorbeeld van het gegeven Winst voorgaande jaren voor een Ondernemer.

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen