Volgen

Wordt er in de hypotheektoets rekening gehouden met de norm voor naderend pensioen?

Vraag: Ik heb een situatie waarbij de cliënt over 9 jaar de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Zowel de bankennorm als de NHG norm (norm 6.6) houdt hier rekening mee bij de bepaling van de Loan-To-Income. Wordt deze norm toegepast in het Figlo Platform en waar vind ik deze resultaten terug?

In deze cliëntfile is het huidig werkinkomen van de cliënt 40.000. Het pensioeninkomen bestaat uit AOW ter grootte van 9.609 (sociale cijfers 2013) en een werkgeverspensioen ter waarde van 15.403 (totaal 25.012

 

Antwoord: Het Figlo Platform past de Loan-To-Income regel toe voor de situatie van een naderend pensioen. Wanneer een aanvrager op het moment van het uitvoeren van de hypotheektoets binnen tien jaar van zijn of haar AOW gerechtigde leeftijd is, dan wordt er voor het toetsinkomen uitgegaan van de pensioeninkomsten. Mocht het huidig (toets)inkomen hoger zijn dan het pensioeninkomen, met andere woorden is er sprake van extra aflossingscapaciteit voor de jaren tot aan de AOW leeftijd, dan is er een onder voorwaarden een hoger hypotheekbedrag toegestaan. De voorwaarde is dat in de periode van nu tot aan de pensioendatum zodanig extra wordt afgelost dat het hypotheekbedrag wordt verlaagd tot het niveau dat qua afloscapaciteit weer past bij het pensioeninkomen.

Let op: indien het (toekomstige) pensioeninkomen van een aanvrager hoger is dan zijn of haar huidig inkomen, wordt voor de hypotheektoets uitgegaan van het lagere huidig inkomen.

Hieronder schermvoorbeelden uit de Figlo Advisor in het kader van de hypotheektoets voor een aanvragen die zijn pensioen nadert.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen