Volgen

Hoe kan ik mijn KEW verzekering voortijdig afkopen met behoud van de kapitaalverzekering vrijstelling?

Vraag: In 2004 zijn de cliënten een KEW polis gestart als aflossing voor de hypotheek, in het kader van de eigenwoning. Ze gaan nu verhuizen naar een nieuwe woning en willen de polis afkopen. Dat kan op basis van de nieuwe belastingwetgeving 'gewoon' met toepassing van het vrijstellingsbedrag, ondanks dat er nog niet is voldaan aan de minimale premieduur van 15 jaar. Deze regel is van toepassing in geval van afkopen als gevolg van schuldhulpverlening, vervreemding en echtscheiding. Hoe pak ik deze situatie het beste aan?

 

Antwoord: Deze belastingregel is onderdeel van het Figlo Platform. In de Want fase/tab heeft u reeds de woningwens 'Koop een bestaande woning' toegevoegd. In deze wens heeft u bij de stap 'Huis & Hypotheek' aangegeven dat de bestaande woning wordt verkocht, het hypotheekdeel wordt stopgezet (afgelost) en ook de gekoppelde KEW polis wordt stopgezet (beëindigd). Dat betekent dat de economische waarde van de KEW polis wordt uitgekeerd in het budget (inkomstenpost).

Om te zorgen dat er niet automatisch een belast rentebestanddeel wordt berekend, er is immers niet voldaan aan de fiscale eis van minimaal 15 jaar premieduur, past u twee gegevens aan. Het betreft twee wijzigingen op het betreffende hypotheekdeel, bij wijze van aanname voor het scenario lang en gezond leven.
Voer allereerst  een extra aflossing in op het hypotheekdeel, ter grootte van de uitgekeerde waarde van de KEW polis (per verkoopdatum van de bestaande woning). Ga vervolgens direct door naar de gekoppelde KEW polis  en vink op de achterzijde van de beleggingsverzekering kaart het veld 'Afkopen met behoud van vrijstelling' aan. Sla deze beide wijzigingen op. De hypotheekdeel kaart is nu oranje omkaderd.


U heeft er nu niet alleen voor gezorgd dat de kapitaalverzekeringsvrijstelling wordt toegepast, maar ook dat de berekening van het vervreemdingssaldo correct verloopt. Voor een SEW, BEW en KEW (van na september 1999) geldt immers dat er verplicht moet worden afgelost op de eigenwoningschuld.

Het effect op het vervreemdingssaldo kunt u controleren bij de berekening van de Maximale hypotheek in box 1 (de nieuwe eigenwoningschuld), op de Financieringsconstructie kaart in de Need fase/tab.

Om het voor u als gebruiker te vergemakkelijken gaan we deze beide handelingen opnemen als wens (in onze onderhoudsplanning). De oplossingsrichting is het toevoegen van een nieuwe waarde, genaamd 'aflossen', voor de Status van een gekoppeld aflosproduct.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen