Volgen

In het maandlastenoverzicht voor de hypotheek lijkt het of het belastingvoordeel herleeft.

Vraag: In het maandlastenoverzicht voor de nieuw geadviseerde hypotheek vervalt de hypotheekrenteaftrek (het belastingvoordeel) begin 2034, als gevolg van het einde van de 30-jaarstermijn. In het jaar 2034 en verder zie ik toch weer een belastingvoordeel verschijnen, dat langzaam oploopt. Hoe kan dat? Het lijkt alsof het voordeel plots weer terugkomt? Wat is hier de oorzaak van?

Antwoord: Het Figlo Platform maakt voor het bepalen van het belastingvoordeel in enig jaar, een vergelijk van de te betalen inkomstenbelasting gebaseerd op de totale set kaarten mét de woonlasten kaarten en op basis van de totale set kaarten zonder de woonlasten kaarten. Daarmee wordt exact bepaald wat het belastingeffect is van de woonlast producten. Overigens bestaat de totaal te betalen inkomenstenbelasting uit de som van de belastingbetaling in box 1, box 2 en box 3.

In uw situatie komt het belastingvoordeel voort uit een box 3 belastingvoordeel. Omdat aan het eind van belastingjaar 2033 het aanwezige hypotheekdeel zich niet meer kwalificeert als eigenwoningschuld (box 1), verhuist zij naar box 3. Met als gevolg dat de jaren hierna de cliënt minder VermogensRendementsHeffing (VRH) zal gaan betalen.

Hieronder ziet u een twee schermvoorbeelden voor het jaar 2033 en twee voor het jaar 2034. Op de laatste schermafdruk, de inkomstenbelasting berekening voor het jaar 2034,  is duidelijk te zien dat door de extra schuldenaftrek in box 3 de rendementsrondslag voor sparen en beleggen afneemt (linkerkolom zijnde inclusief woonlasten). Dat het belastingvoordeel de jaren erna verder oploopt heeft te maken met het feit dat de bezittingen stijgen als gevolg van een groeiend spaarrekening saldo.

 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen