Volgen

Hoe verwerk ik de situatie van een ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid voor een hypotheek, in geval van echtscheiding?

Voorbeeld casus: Een gehuwd stel gaat uit elkaar. Ze bezitten samen een huis en een hypotheek. De cliënt wil in de woning blijven en de ex-partner uitkopen, daarbij koopt hij haar winstaandeel uit. Tevens gaat de cliënt alimentatie betalen aan zijn ex-partner. Ik wil hiervoor een herfinancieringsadvies advies opstellen, en de hypotheekaanvraag laten beoordelen op basis van het enkel het inkomen (en de verplichtingen) van de cliënt. De gehele hypotheek komt daarmee op naam van alleen de cliënt te staan.

 

Instructie: De oplossing voor uw advies is een combinatie van de woningwens 'herfinancieren' met enkele aannames.
Veelal is het stel op het moment van advies nog samen. Ze hebben wel reeds besloten uit elkaar te gaan, en willen de hypotheekconsequenties in kaart brengen.

U voert allereerst de volgende aannames in (in het lang en gezond leven scenario):
- Persoonskaart partner verwijderen en motiveren. Daarmee vervallen automatisch ook alle producten/contracten die toebehoren aan alleen de partner. Denk bijvoorbeeld aan haar loondienst kaart.
- Voegt u een uitgaven kaart toe voor de Alimentatie aan de ex-partner op naam van de cliënt. Motiveer dit kort via het toelichting veld.
- Past u de Persoonskaart cliënt aan door de huwelijkse status te veranderen in gescheiden, met vermelding van de geplande toekomstige datum van scheiding. Ook hier kunt u een toelichting geven. De toelichtingen en motivaties komen namelijk terug in uw rapport. 

 

Want:

Vervolgens voert u in de Want de woningwens herfinanciering op. Hierbij kunt u ook het bedrag van de uitkoop ingeven.

Wanneer er niet wordt uitgekocht maar de hypotheekdelen alleen op een naam worden gezet laat u dit bedrag achterwege maar volgt u wel onderstaande procedure. U kiest dus ook voor stoppen van de huidige hypotheekdelen. In de financieringsconstructie kunt u deze dan op een naam zetten en weer toevoegen.

Kies in de Want bij de bestaande hypotheekdelen voor stoppen.

Need:

Vervolgens voegt u een need toe. In de financieringsconstructie kunt u de nieuwe leningdelen toe voegen, of wanneer deze niet wijzigen, opnieuw toevoegen vanuit de bestaande leningdelen.

U kunt in het geval van herfinanciering de nieuwe hypotheekdelen toevoegen. Blijven de hypotheekdelen ongewijzigd dan kunt u de status wijzigen van nieuw in meenemen. Onder de consities kunt u het bestaande leningdeel dan weer toevoegen.

Vanwege de nieuwe belastingwetgeving omtrent de eigenwoning zult u het hypotheekdeel van de ex-partner veelal willen stopzetten en daarvoor een nieuw hypotheekdeel starten van de vorm annuïtair of lineair. Die nieuwe/gewijzigde hypotheekconstructie voert u in met behulp van de Financieringsconstructie oplossing.
Het Platform houdt voor de maximale hypotheektoets (LTI) en de Verantwoorde hypotheek in de scenario's, voor de Need fase/tab, nu automatisch rekening met de alleenstaande situatie. Ook bij de vertaling naar een HDN aanvraag worden de aannames verwerkt (dus in dit specifieke geval exclusief partnerinkomen maar met partneralimentatie).

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 5
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen