Volgen

Ik zie dat de stamrechtclient- lijfrente overgang naar partner door blijft lopen, ondanks de BV is vervreemd. Hoe kan dit?

Als er in de BV een pensioen met nabestaandenpensioen opgevoerd of een stamrecht met overgang op de partner is er voor de BV dus een verplichting om de uitkeringen te doen. Als de BV wordt vervreemd is dat in onze systematiek een vervreemding van de aandelen, de BV blijft bestaan inclusief de verplichting om een nabestaande pensioen of stamrecht uit te keren. . Wellicht dat degene die de aandelen van de BV overneemt, de verplichting ergens anders onderbrengt, maar vermoedelijk zal het pensioen en het stamrecht gewoon blijven doorlopen.

Stel dat de DGA komt te overlijden ( overlijdensscenario): dan kunnen de aandelen van de BV naar de partner gaan, en zullen de uitkeringen blijven doorlopen zolang er voldoende geld is. Als de BV geen geld meer heeft zal dat met privé worden verrekend: eerst met vorderingen die de BV op de uitkeringsgerechtigde heeft, vervolgens door het schuldig erkennen met rente bijschrijvingen over de oplopende schuld die de BV aan de prive-persoon heeft.    Tot slot: wij doen niets met het berekenen van erfbelasting (successieheffing) bij overlijden van de aandeelhouder.

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen