Volgen

Waarom wordt bij vervreemding halverwege het jaar nog winst en kosten getoond op basis van een heel jaar?

Het overzicht toont de verlies- en winstrekening  van de volledige onderneming. De winst- en verliesrekening wordt niet naar rato op basis van het eigendomspercentage getoond.

Omdat er sprake is van een vervreemding van het eigendomsbelang en niet van een staking loopt de onderneming zelf door, waardoor in het overzicht de winst en kosten worden getoond op basis van een heel jaar.

Dat is omdat het mogelijk is dat er meerdere eigenaren zijn en dat slechts 1 van de eigenaren zijn belang in de onderneming verkoopt.

De verwerking in de inkomstenbelasting en het budget is correct.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen