Volgen

Hoe wordt de netto winst verdeeld over de activa van de BV?

De netto winst van een Besloten Vennootschap wordt toegevoerd aan het eigen vermogen (winstreserve). Maar hoe wordt dit verdeeld over activa?

Een overschot binnen de Besloten Vennootschap (BV) zal eerst worden gebruikt om eventuele rekening courant leningen af te lossen. Het restant wordt toegevoegd aan de liquide middelen (vlottende activa). 
Hieronder een schermvoorbeeld uit de Figlo Advisor. Het voorbeeld toont het BV jaaroverzicht bij een netto winst van 40.000.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen