Volgen

Waar kan ik actuariële grondslagen voor de fiscale waardering van de Stamrecht client in de BV opgeven?

U kunt de actuariële grondslagen voor de commerciële waardering van de Stamrecht aanpassen. Voor de fiscale waardering wordt uitgegaan van een rekenrente van 4%. De rekenrente kunt u handmatig aanpassen, indien deze hoger is dan 4%. 

Mocht er een recentere sterftetafel zijn dan gaan we die hanteren voor de commerciële waardering.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen