Volgen

Waarom zie ik een vrijval stamrecht client of vrijval pensioenvoorziening in het BV overzicht?

Vooralsnog kunt u er maar op een manier mee omgaan. Wat u invult wordt onder water een vrijval berekend aan de hand van de balanswaarde lijfrente , er wordt opnieuw berekend wat de fiscale en commerciele waarde is. Het verschil valt vrij in het resultaat van de BV. Figlo Advisor houdt op dit moment altijd de fiscale balans/waarde aan

Op de datum van ingang van het stamrecht worden deze berekeningen uitgevoerd. Het verschil is onderdeel van het resultaat van de BV. Blijkbaar is er in deze casus teveel aan voorziening opgebouwd, waardoor een deel hiervan vrijvalt in het resultaat. Vaak kan het helpen om fiscaal en commercieel op dezelfde grondslagen te waarderen.

Bij het stamrecht kunt u de uitgangspunten van de waardering aangeven. Zowel commercieel als fiscaal. Maar als er uiteindelijk meer is opgebouwd dan is toegestaan, zal het teveel vrijvallen in het resultaat van de onderneming.

De lijfrente uitkering wordt  'onderwater' door ons berekend. Tenzij het geen uitgestelde uitkering is, dan kunt u zelf het bedrag invullen. De ingangsdatum van de lijfrente moet dan wel gelijk zijn aan de balansdatum.

Geen_uitgestelde_lijfrente.JPG

 

Er is op dit moment geen andere manier. Of het wordt door ons berekend, of kiezen voor ' geen' uitgestelde uitkering waar de ingangsdatum van de lijfrente gelijk is aan de balansdatum. We zijn aan het onderzoeken hoe we dit in de toekomst beter kunnen faciliteren


Daarnaast verdient het aanbeveling om de pensioenvoorziening in zijn geheel op te voeren (zijn er velden leeg gelaten of hebben waarde 0?)


Als dit allemaal ingevuld is, kan dat tot betere resultaten leiden.

 

**Als laatste mogelijkheid kunt u de 'balanswaarde  minus de vrijval' invoeren als 'Balanswaarde Lijfrente' alleen krijgt u dan een balansverschil  en klopt de dotatie niet. Er is hiervoor geen workaround, U kunt het proberen door middel van trail and error.

 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen