Volgen

Hoe wordt er omgegaan met toegevoegde winst aan de winstreserve?

Figlo Advisor verwerkt automatisch aflossingen op de rekening courant DGA aan de passivazijde. Zoals ik het zie, komt dat doordat de balans in evenwicht gehouden moet worden.

In een jaar wordt winst gemaakt, deze winst komt terecht in de winstreserve. Deze winst komt echter niet terecht aan de actiefzijde van de balans als bezitting, bijvoorbeeld bank of debiteur. Daardoor blijven de activa gelijk, neemt het eigen vermogen toe en dus nemen de schulden af om balans in evenwicht te houden. Hoe werkt dit precies?

Rekening courant schulden aan de passiva zijde worden in geval van een liquiditeitsoverschot eerst afgelost, voordat dit overschot aan de activa zijde aan de liquide middelen worden toegevoegd.

De liquiditeitsoverschotten komen dus pas aan de activa zijde onder liquide middelen terug als alle rekening courant schulden zijn afgelost. Het is ook mogelijk om leningen toe te voegen en daarbij per lening aan te geven of die gebruikt dient te worden voor overschot/tekortverrekening.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen