Volgen

Hoe werken transacties op balansposten in de onderneming?

De transacties op balansposten binnen een onderneming werken als volgt:

  • Een opname uit een lening aan de passivazijde is een verhoging van de schuld
  • Een opname uit een rekening aan de activazijde is een verlaging van de rekening(opname/verkoop)
  • Een inleg op een lening aan de passivazijde is een verlaging van de schuld (aflossing)
  • Een inleg op een rekening aan de activazijde is een verhoging van de rekening (storting/aankoop)
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen