Volgen

Ik zie bij de uitgaven en bezittingen een rekening courant terug die ik niet heb ingevoerd. Hoe kan dat?

Dit is te verklaren aan de hand van de ingevoerde Besloten Vennootschap (BV), te vinden in de categorie bezittingen. Zodra er in een BV een tekort wordt geconstateerd wordt dit in eerste instantie verrekend met de liquide middelen van de onderneming.     

Als er onvoldoende liquide middelen in de BV zijn om dit tekort op te vangen volgt er een verrekening met de Directeur grootaandeelhouder (DGA) in privé. Dit wordt als een rekening courant verantwoord in het budget van de privé persoon. Enerzijds als uitgave en daarnaast als bezitting, aangezien er voor de DGA een vordering ontstaat op zijn BV.

U kunt ook op de balans van de BV bij de balanspost 'Rekening courant kredietinstelling' een limiet opgeven. Dan worden de tekorten in eerste instantie hiermee verrekend. Zodra de limiet is bereikt zal er met privé worden verrekend.

 

Rekening_courant_kredietinstellingen.jpg

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen