Volgen

Hoe wordt de netto vermogenswaarde van de BV in het budget overzicht berekend?

De netto waarde van de BV in het budget overzicht is als volgt berekend:

+ Onbelaste stille reserves

+ Belaste stille reserves

- vpb latentie over stille reserves

+ Gestort aandelenkapitaal

+ Winstreserve

---------------------------------------

Verkoopopbrengst

- Aankoopprijs

-----------------------------------------

Verkoopwinst

- AB claim

Netto waarde onderneming

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen