Volgen

Wezenpensioen en partnerpensioen foutief bij rapportage onderdelen in scenario overlijden

Voor de rapportage onderdelen wordt in het scenario overlijden het wezen pensioen niet weergegeven en krijgt het partnerpensioen het bedrag van het wezenpensioen. Het totaal inkomen is wel correct

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen