Volgen

Pensioeninkomen is geen onderdeel van het Maandlastenoverzicht

In het maandlastenoverzicht wordt bij de kolom voor het inkomen niet het inkomen uit pensioen vermeld bij pensionering. Alleen de AOW wordt vermeld. Het pensioeninkomen dient ook te worden vermeld.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen