Volgen

Hoe kan ik een eerder verzonden HDN aanvraag wijzigen?

Het komt geregeld voor dat ik een reeds verstuurde HDN offerteaanvraag (AX bericht) nog iets wil/moet aanpassen. Denk aan details van lopende producten (registratienummers) die op het moment van de eerste verzending nog niet ontvangen zijn van klanten. Dan wil ik niet een nieuwe offerteaanvraag verzenden, maar duidelijk maken richting de bank/maatschappij dat het gaat om een aanpassing/wijziging van een eerder verzonden aanvraag. Mocht ik voor het eerste bericht nog aanvullende (maatschappij specifieke) gegevens hebben ingevuld in de Flex applicatie, dan wil ik graag dat deze aanvullende informatie automatisch ook in de gewijzigde aanvraag terechtkomt.

Heeft u een aanvraag geannuleerd en moet er een nieuwe aanvraag komen (nieuw volgnummer) dan moet het hele proces opnieuw worden doorlopen. Dus een kopie van de analyse in de Advisor en opnieuw naar de DO en berichtenmanager. Wijzigingen in een bestaand reeds verzonden dossier die in Advisor worden gedaan worden nooit meegenomen in een bestaande aanvraag. Hiervoor geldt ook dat er een kopie van de analyse moet worden gemaakt en opnieuw de DO en berichtenmanager moet worden doorlopen.

Indien U een reeds verstuurde offerteaanvraag wil wijzigen, dient U de gewenste aanpassing in Figlo Advisor te doen*. Stel dat uw client bij nader inzien een rentevastperiode van 10 jaar wil ipv 5. Nadat U dit aangepast hebt in de Figlo Advisor gaat U via de Do-knop ‘HDN Berichtenmanager’ wederom naar de Berichtenmanager en uw kiest voor 'Verzenden via HDN'. Het systeem constateert dat het een gewijzigde aanvraag betreft, gebruikt hetzelfde (aanvraag)volgnummer maar hoogt de aanvraagversie op. De aanbieder/geldverstrekker weet dan bij de ontvangst van de aanvraag dat het een wijziging betreft.

Let op: dit is alleen mogelijk als er sprake is van dezelfde analyse én dezelfde aanbieder/geldverstrekker. Is dit niet het geval (of was de eerdere aanvraag langer dan een jaar geleden) dan wordt een nieuw (aanvraag)volgnummer afgeleid en wordt het aanvraagversie 1.

De knop ‘Opnieuw’ is alleen beschikbaar bij zo’n gewijzigde aanvraag. Deze knop zorgt ervoor dat er een nieuw (aanvraag)volgnummer wordt afgeleid. Deze knop is dus juist om te voorkomen dat de aanvraag als gewijzigde aanvraag wordt behandeld.


De knop ‘Kopiëren’ is van oudsher aanwezig en is bedoeld om een aanvraag te kopiëren. Het betreft hier dan een identieke kopie. Dit kan handig zijn als er iets mis is gegaan met de verzending van de originele aanvraag.


 *Stel dat er een wijziging gewenst/nodig is in een veld dat de Figlo Advisor niet kent. De eerste aanvraag is destijds door Flex gecontroleerd en daar eventueel aangevuld/gecorrigeerd en uiteindelijk verzonden. Als U voor de tweede keer vanuit die analyse via de Do-fase naar de Berichtenmanager gaat en daar kiest voor ‘Verzenden via HDN’ wordt Flex wederom geopend. Flex biedt dan alleen de mogelijkheid om de aanvraag te verzenden. De mogelijkheid om iets aan te passen in Flex ontbreekt (nog). De volgende workaround kan gebruikt worden. Pas in Figlo Advisor (tijdelijk) de voorletters van de aanvrager aan en zorg dat het meer dan 6 karakters betreft. Flex zal door deze ‘fout’ (want het aantal voorletters mag maximaal 6 zijn) wel de mogelijkheid bieden een of meer velden aan te passen (waaronder de voorletters).

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen