Volgen

Handleiding Dienstverleningsdocument Generator en FAQ

Op 1 januari 2013 is het provisieverbod op het verlenen van financiële diensten ingegaan. Met de komst van het provisieverbod zijn verschillende nieuwe regels van kracht, onder andere de eisen aan het Dienstverleningsdocument (DVD). De diensten die een instelling aanbiedt moeten hierin helder en begrijpelijk worden beschreven voor haar toekomstige klanten. Door de wetgever is ervoor gekozen de Autoriteit Financiële Markten nadere regelgevende bevoegdheden te geven om het Dienstverleningsdocument te standaardiseren en daar in de toekomst toezicht op te houden. Om tot een gestandaardiseerd dienstverleningsdocument te komen stelt de AFM een software applicatie beschikbaar waarmee financieel dienstverleners de voor hen relevante dienstverleningsdocumenten kunnen genereren die voldoen aan de wettelijke eisen. In bijgevoegd document vindt u de handleiding voor de diverse onderdelen van de DVD generator.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen