Volgen

Instellingen Apple Safari i.c.m. inlogissue Moneyview

  • Sluit alle Safari schermen

  • Open een enkel Safari scherm

  • Klik op Safari bovenin de taakbalk

  • Ga naar “Preferences/ Voorkeuren”

  • “Security” of “Privacy”

  • Zet “Accept cookies” op “Always”

  • Sluit Safari af

  • Klik opnieuw op Safari, ga naar vervolgens naar www.figlo.nl,  opnieuw inloggen in Figlo Advisor

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen