Volgen

Starterslening verbeteren

Oorspronkelijk van ticket #3370.

Er is in een eerdere release een mogelijkheid gekomen om een leningdeel met uitgestelde aflossing toe te voegen. Dit zorgt voor de juiste presentatie van de maandlasten richting de klant. In de rapportage lijkt dit echter een leningdeel bij de "eerste aanbieder". Ik wil graag dat ik kan aangeven dat er sprake is van een Starterslening van de Gemeente / SvN. Hierbij kan ik dan de rente / aflossing / hoofdsom aangeven. In de rapportage staat dit ook als 2de hypotheek. Voordeel is dat je niet alles hoeft aan te passen als je een aanvraag indient. Immers, een tweede leningdeel bij dezelfde aanbieder staat "mooi" richting de klant, maar is niet juist. Je moet dan diverse kopieën maken van het advies om het richting de geldverstrekker aan te kunnen bieden. Gezien het feit dat ca. 25% van de verstrekkingen zijn i.c.m. stimulerende maatregelen waaronder de Starterslening is de behoefte aan deze faciliteit goed kwijt kunnen zeer groot. Aangeven dat het weinig voorkomt is niet juist. In de toetsing kan worden aangegeven: Let op: i.v.m. Starterslening kan deze aanvraag wel voldoen aan de voorwaarden, check deze goed bij de Gemeente waarbij de Starterslening wordt aangevraagd. Het is dus NIET nodig om alle voorwaarden van alle gemeentes in te voeren om de hypothecaire 2de lening goed kwijt te kunnen. Hier moet nu echt werk van worden gemaakt, want de vorige "oplossing / aanpassing" die er was, ondanks mijn input eerder, is gewoon niet goed / wenselijk / overzichtelijk. Het is iets dat fout is presenteren en dat motiveren waarbij je weer e.e.a. moet aanpassen voor de juiste aanvraag richting geldverstrekker.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen