Volgen

Default instelling datum uit dienst / pensionering gelijk aan AOW-leeftijd

Oorspronkelijk van ticket #3372.

Ik heb te maken met veel jonge mensen. Voor hen geldt vaak dat de pensioenleeftijd gelijk wordt aan de AOW-leeftijd. Een standaardinstelling waarbij ik kan aangeven dat de pensioenleeftijd (ingang pensioen / einde dienstverband) gelijk is aan deze berekende AOW-leeftijd is wenselijk. Veel velden worden niet aangepast bij een mutatie elders. Dit levert inconsistenties op in de rapportage, die je naderhand dan moet gaan aanpassen, terwijl dit door 1 default instelling te voorkomen is voor alle dossiers.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen