Volgen

Figlo denkt mee met beleid geldverstrekker

Oorspronkelijk van ticket #3380.

Wanneer een schuldenaar tussentijds aflost o.b.v. een lineair of annuïtair schema dan zal de verstrekking t.o.v. de risicoklasse ook dalen. D.w.z. dat het zeker is dat de schuldenaar een lening heeft t.o.v. een andere risicoklasse dan bij aanvang. D.w.z. dat de klant dan een topopslag verliest. Nu moet je eerst een berekening maken en dan handmatig invoeren wanneer de rente verandert. Figlo zou het moeten aankunnen dat o.b.v. standaardinstellingen de topopslagen gedurende de looptijd vanzelf worden verwijderd. Denk aan risicoklassen van 105% MW / 90% MW / 75% MW en 60% MW. Wanneer de schuld door een klasse heenzakt, dan wordt automatisch het rentepercentage van de te ingevoerde rente bij de aanbieder verlaagd met de van toepassing zijnde opslag. Hiermee geef je het werkelijke scenario neer. Tevens is een rentestijging dan minder relevant omdat er wordt verhoogd over een lagere hoofdsom en met een lagere topopslag. Dit is nu veel te bewerkelijk. Een button met "aanpassing door toetsing aan risico-opslag bij aanbieder bij aflossing" is zeer wenselijk..!

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 3
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen