Volgen

Hypotheek van de DGA in de BV rubriceren onder Financiële Vaste Activa ipv onder de Vlottende Activa

Naar onze mening is het logischer om de hypotheek vordering in de BV op de DGA tbv van de woning van de DGA te rubriceren onder de Financiële Vaste Activa in plaats van de Vlottende Activa, daar de hypotheek niet een vordering betreft die op korte termijn liquide gemaakt kan worden en ook meer het karakter heeft van een vast activum (meer dan een productie/dienstverleningscyclus).

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen