Volgen

Correcte (snelle) hypotheekvergelijkingen kunnen maken

Graag vergelijk ik in de oriëntatie fase een aantal rentevaste perioden (3*) en de gewenste hypotheekconstructie (3*).

Ook al kan de snelheid van het genereren van een dergelijke korte vergelijking door Figlo verbetert worden, is het op dit moment wel mogelijk maar...

- Geen totaalbedragen na 30 jaar, dit staat wel in het maandlastenoverzicht
- Teksten staan in het Engels?
- Wordt alleen maar netto lasten bij de vergelijkingen getoond en de jaren waarop deze last betrekking heeft

M.i. zal het beter zijn om de volgende zaken te tonen:

- hypotheekvorm(en)
- rentepercentage
- looptijd
- Oorspronkelijke hoofdsom
- het verloop hiervan
- bruto en de netto maandlast per jaar!

Wanneer ik ze alle 3 los uitprint dan zie ik niet bij het "Maandlastenoverzicht" welke vergelijking dit betreft.
Hiermee is de kans op fouten aanwezig.

Als laatste merk ik graag op dat het onmogelijk is om bij een "aankoop, woning in de verkoop situatie" de hypotheeklasten te vermelden.
Graag hier een oplossing voor dat niet telkens het resterend budget wordt getoond, maar dat het mogelijk is om de lasten die betrekking hebben op de hypothecaire financiering inzichtelijk te maken.

Ter voorbeeld, nu heb ik in 2014 - 5.138,- bij de netto lasten staan en in 2015 (fictieve verkoop woning) + 3.280,- staan. Pas in 2016 worden deze lasten correct getoond, waardoor ik alles handmatig dien uit te rekenen (zie bijlage).

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen