Volgen

Waarde woning (marktwaarde / WOZ-waarde) kunnen defaulten

Oorspronkelijk van ticket #689.

Wanneer je een financieringsopzet maakt, dan zou het prettig zijn om wanneer je bijvoorbeeld iets wijzigt in de koopsom, aanneemsom, meerwerk of verbouwingskosten (nieuwbouw / bestaande bouw) om bepaalde waarde te kunnen defaulten. Bijvoorbeeld dat bij nieuwbouw de marktwaarde en de WOZ-waarde altijd gelijk is aan de totaaltelling die is ingevoerd. Een button bij deze velden met standaard alternatieven is dan ideaal. Keuze voor "gelijk aan telling", "invoer taxatiewaarde" of iets dergelijks scheelt het veelvuldig moeten aanpassen van aan elkaar gekoppelde velden / waarden. Evenzo bij verbouwingen. Bij de ingevoerde verbouwingskosten moet je kunnen aangeven d.m.v. een button welk % er aan waardestijging kan worden toegekend. Zo is de waarde na verbouwing automatisch berekend en wordt de LTV norm om basis van zelf gekozen instellingen berekend. Dit moet je ook met een slotje kunnen vastzetten, maar ook handmatig kunnen overrulen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen