Volgen

Extra regel bij specificatie aankoopsom appartement

Oorspronkelijk van ticket #691.

De koopsom van een appartement valt uiteen in de kale koopsom en het bedrag voor uitkoop aandeel VVE. Dit laatste deel is een Box III aankoop. Derhalve moet dit ook apart kunnen worden geregistreerd. Nu is hier geen ruimte voor en derhalve is nagenoeg iedere berekening van de financiering van een appartement onjuist. Er is een blanco regel, maar gezien de veelvuldigheid dat dit voorkomt is het handiger om direct onder koopsom appartementsrecht te vermelden uitkoopsom VVE-aandeel. Dit totaal is het overeengekomen bedrag cf. koopovereenkomst.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen