Volgen

Bij nieuwbouw: meer specificatiemogelijkheden

Oorspronkelijk van ticket #696.

Situatienummer is niet duidelijk; bouwnummer is gangbaar...
Onderscheid tussen bouwrente en grondrente (aparte velden)
Omschrijving bij extra kosten nader verduidelijkt (onderscheid verbeteringen en meerwerk aannemer / zelfstandig) is niet duidelijk
WOZ-waarde bij nieuwbouwwoning in aanbouw is niet relevant en zelden tot nooit bekend
Sloopkosten opnemen als veld bij specificatie aankoopkosten (bij sloop en herbouw relevant, alsmede voor NHG; mogen niet worden gefinancierd)
Aanmaken toevoeging optie: reeds afgebouwd / opgeleverd.
Afkoopsom erfpacht niet vermelden bij overige kosten, maar onder grondkosten.
Verwachte bouwperiode aannemer kunnen vermelden.
Verwachte tijdsduur periode "eigen afwerking na oplevering" kunnen vermelden.
Rekening houden met (hoogte en duur) rentevergoeding op bouwdepot, saldering met te betalen rente in fiscale berekening.
Termijnenschema aanneemsom aannemer kunnen invoeren met verwacht moment van declaratie (gekoppeld aan verloop nieuwbouwdepot en derhalve rentelasten gedurende de bouw) (omschrijving, percentage, te betalen na x maanden)
Aanvullend: schema kunnen invoeren voor declaratie eigen meerwerk, eveneens t.b.v. bepalen saldo bouwdepot en derhalve de juiste maandlasten
Consumptiebedrag weglaten; hier is toch geen ruimte of mogelijkheid meer voor o.b.v. LTV.
Executiewaarde weglaten of default instellen o.b.v. marktwaarde
Indien gekozen wordt voor object + parkeergarage de mogelijkheid hebben om meerdere bouwnummers te kunnen invoeren
De mogelijkheid hebben om Kadastrale gegevens te kunnen vastleggen van woning en evt. parkeerplek
Naast periodieke bijdrage VVE ook een extra veld maken voor eerste bijdrage VVE (veelal een hoger eenmalig bedrag, te betalen bij passeren)
Aparte velden voor meer- en minderwerk aannemer bij "koop huis" in plaats van bij "extra kosten" bij totale investering

Dit verzoek kan ook per regel worden beantwoord; deze verzoeken zijn al eerder gemaild, maar op verzoek ook hier ingeschoten als tips / wensen etc.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen