Volgen

Wens: diverse verbeteringen nieuwbouw

Oorspronkelijk van ticket #253.

bij nieuwbouw wordt het geld in depot gehouden. Hier wordt een rente over vergoed.
De rente is veelal gelijk aan het gewogen gemiddelde van de betaalde rente (of 1% minder). Dit moet je kunnen invoeren.
Daarnaast moet je kunnen aangeven wat de verwachte bouwperiode is van de aannemer en hoe lang je zelf verwacht af te bouwen / in te richten. Op basis van de gegevens kunnen beter de lasten gedurende de bouw worden berekend. Ik licht graag nader toe hoe ik dit ingeregeld zie. Op dit moment worden de volledige lasten direct doorgerekend, terwijl dit niet juist is. Het is van groot belang om de lasten gedurende de bouw goed te berekenen en inzichtelijk te maken in Figlo. Het is gewoon nu bijna altijd fout.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen