Volgen

Wordt er rekening gehouden met de norm voor energiebesparende maatregelen?

Vraag: Ik ga voor mijn klant een situatie schetsen van een herfinanciering. Onderdeel van de verbetering zijn energiebesparende maatregelen, namelijk voor een bedrag van 2.000. Ik weet dat de NHG normen en de Gedragscode normen de leencapacitieit verruimen als hier sprake van is. Hoe en waar wordt hier rekening mee gehouden in het Figlo Platform?

 

Antwoord: Deze normen zijn onderdeel van de Maximale hypotheekberekening in het Platform. Er wordt tevens correct onderscheid gemaakt tussen de NHG norm en de Gedragscode norm op het punt van energiebesparing. Er gelden normen voor de Loan To Income (LTI) en de Loan To Value (LTV).

Loan To Income (op basis van cijfers voor het jaar 2013)
De Gedragscode onderscheid twee situaties. Allereerst die van energiebesparende maatregelen. Wanneer hiervan sprake is mag er tot een maximum van 8.000 euro extra worden geleend op het inkomen. Dat bedrag komt dus, één-op-één, bovenop het reguliere toetsresultaat.
Vervolgens de situatie van de aankoop van een woning met een A++, A+ of A energielabel. Ook dan mag er extra worden geleend op inkomen, namelijk respectievelijk 3.500, 5.000 en 8.000 euro.
De gedachte achter deze inkomensverruiming is dat tegenover deze extra éénmalige uitgaves het voordeel komt te staan van de lagere gebruikerslasten (lagere stookkosten etc.).
De NHG maakt ook onderscheid in energielabel en energiebesparende maatregelen. Echter alleen A++ vallen binnen de norm (8.000 extra lenen). Verder geldt voor energiebesparende maatregelen exact hetzelfde als voor de Gedragscode.

Loan To Value (op basis van cijfers voor het jaar 2013)
De NHG norm hanteert één procent extra bovenop het maximale LTV percentage wanneer er sprake is van één van beide energiebesparende situaties. Dus in plaats van 105% mag er maximaal 106% worden geleend op onderpand.
De Gedragscode kent voor de LTV geen bijzondere normering.

Deze normen worden automatisch verwerkt bij het uitvoeren van een Maximale Hypotheekberekening. In de woningwens kaart kunt u op de stap Totale investering, via de uitklapfunctie voor het veld Extra woninginvesteringen, het bedrag voor de energiebesparende maatregelen invoeren. Als er sprake is van een woning met energielabel  kunt u dat invoeren in het gelijknamige veld op een Onroerende zaak.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen