Volgen

Hoe verwerk je inflatie in het Figlo Platform?

Op de persoonskaart kunt u bij de planning aspecten op de uitgebreide kant de persoonlijke verwachte inflatie instellen. Het Figlo Platform ondersteunt twee inflatiemodellen.

Koopkrachtmodel
Dit houdt in dat de vermogenscomponenten beleggingen, hypotheken, leningen en verzekeringen in waarde verminderen en dat de inkomenscomponenten zoals arbeid en andere inkomsten gelijk blijven en de onroerende zaken en overige bezittingen gelijk blijven.

Nominaal model
In het nominale model zullen de inkomsten en uitgaven inclusief belastingheffing en volksverzekeringen met het ingegeven percentage stijgen. De vermogenscomponenten zullen niet meestijgen, behalve de onroerende zaken en de overige bezittingen..

Rechts onderin het scherm kunt u door op NL te klikken aangeven welk model van toepassing is. U kunt hier ook switchen tussen nominaal en koopkracht. In de Manager kan de beheerder van uw organisatie bij de Organization details aangeven wat het standaard inflatiemodel is. Zodra u met inflatie rekent kunt u per product nog afwijken van het (algemene) percentage dat u heeft ingesteld op de persoonskaart.

In Figlo Advisor:

soort_Inflatie_ingeven.jpg

In Figlo Start:

blobid0.png

Een voorbeeld. Bij nominale inflatie van 2% zal het inkomen jaarlijks met 2% stijgen. Op de loondienst kunt bij het veld indexering een aanpassing doorvoeren, zodat alleen hier met een ander inflatiepercentage wordt gerekend.  

Zie onderstaande bijlage voor alle stappen

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen