Volgen

Hoe gaat Figlo Advisor/Figlo Start om met het arbeidsverleden in een werkloosheid scenario?

Vraag: Hoe wordt omgegaan met het arbeidsverleden van een klant in het werkloosheid scenario. Het arbeidsverleden dient immers als uitgangspunt voor de duur van de WW uitkering. Wordt dit bepaald op basis van de datum in dienst in een loondienst? Zo ja, dan blijven eerdere dienstverbanden ten onrechte buiten beschouwing.

 

Antwoord: Het arbeidsverleden wordt in Figlo Advisor berekend vanaf de leeftijd 18. Stel dat de leeftijd van uw cliënt bij ontslag 40 jaar is wordt er uitgegaan van een arbeidsverleden van 22 jaar. En is er dus recht op een WW uitkering met een duur van 22 maanden. In de praktijk komt het voor dat het daadwerkelijk arbeidsverleden anders is dan door Figlo Advisor berekend. Voor die gevallen heeft u de mogelijkheid om het arbeidsverleden te overschrijven in de uitgangspunten van het werkloosheid scenario. Zie het schermvoorbeeld hieronder. Ook bij een reeds bestaande WW uitkering, te vinden in de categorie werk, kunt u het arbeidsverleden op deze wijze in de advisor aanpassen.

 

In Figlo Start gaat u naar Instellingen scenario's, u kiest voor het scenario Werkloosheid, hier kunt u afwijkend arbeidsverleden ingeven.

mceclip0.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen