Volgen

Wordt bij een WW uitkering rekening gehouden met het SV-loon?

Vraag: De WW-uitkering is een percentage van het SV-loon. Het SV-loon is vaak lager dan het brutoloon, omdat pensioenpremies in mindering worden gebracht voor de bepaling van het SV-loon. Toch kan je in Figlo volgens mij nergens invullen wat het SV-loon is. Wordt de WW-uitkering dan berekend op basis van het brutoloon? En komt daarmee dan een uitkering te staan die hoger is dan de werkelijkheid?

 

Antwoord: Ja daar wordt rekening mee gehouden. Alleen kunt u dat niet invullen, maar berekenen we dat. We halen de eigen bijdrage voor het pensioen ervan af én tellen de bijtelling voor de auto van de zaak erbij op, om zo de SV-loon grondslag te bepalen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen