Volgen

Hoe gaat Figlo Advisor om met een brede herwaarderingspolis?

Vraag: Ik heb een polis die in 2020 2.000.000 uitkeert. De polis is gestart in 1994 met een premiebetaling tot en met  2009. 1-1-2001 was de waarde 808.903 en was er 470.062 aan premie betaald. De polis is nu box 3 vrijgesteld. Hoe gaat Figlo Advisor hiermee om voor de inkomstenbelasting?

 

Antwoord: Vanaf 2001 wordt er over de waarde boven de 808.903 inkomstenbelasting geheven in box 3. Voor de uitkering in 2020 wordt een belast rentebestanddeel berekend. Aangezien er maar 15 jaar premie is betaald mag er slechts uit worden gegaan van een vrijstelling 28.134 p.p (vrijstelling brede herwaardering voor 15 jaar). In dit voorbeeld zijn de personenen gehuwd (fiscaal partner). Dan wordt het belast rentebestanddeel als volgt bepaald.
De factor bepalen als (uitkering - /- vrijstelling ) / uitkering. Dat is (808.903 – 56.268) / 808.903 = 0,930439
Vervolgens bepaalt u het behaalde rendement op basis van de formule: uitkering -/- de betaalde premies = 808.903 -/- 470.062 = 338.341
Tot slot vermenigvuldigt u beide uitkomsten met elkaar: 338.341 * 0,93 0439 = 315.271
Het bedrag van 315.271 komt naar voren in de inkomstenbelasting tab voor 2020.

Hieronder een schermvoorbeeld van het jaaroverzicht voor de tab Inkomstenbelasting.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen