Volgen

Ik wil een AO scenario berekenen op basis van volledig arbeidsongeschikt en twee jaar loondoorbetaling. Hoe verwerk ik dat in mijn advies?

Vraag: Ik wil laten zien dat mijn klant voor 100% arbeidsongeschikt raakt, en dat het salaris in het 1e jaar voor 90% en in het 2e jaar voor 80% (samen de maximale 170%) wordt doorbetaald door de werkgever. Echter, ik zie dat het Figlo Platform standaard iets anders berekent. Kan ik dit ook aanpassen?

 

Antwoord: Het scenario arbeidsongeschiktheid wordt standaard uitgevoerd op basis van 50% arbeidsongeschikt, 50% restverdiencapaciteit, 100% loondoorbetaling in het eerste jaar en 70% loondoorbetaling in het tweede jaar.

U kunt deze uitgangspunten wijzigen. Gaat u hiervoor naar het scenario overzicht. Deze optie vindt u terug in het submenu voor de scenario's, te vinden in de grijze besturingsmenubalk. Op het Scenario overzicht scherm klikt u op de button Wijzigen (het potlood icoon) van de AO grafiek. Pas de waarde voor het gegeven arbeidsongeschiktheidspercentage aan van 50% naar 100%. Pas tevens de waarde voor het gegeven Eerste jaar doorbetalen en Tweede jaar doorbetalen aan. Controleert u na het opslaan vervolgens de nieuwe instellingen in het jaaroverzicht (budget) voor het bewuste AO scenario.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen