Volgen

Hoe geef ik aan dat er wordt gerekend met zelfstandigen -en startersaftrek?

Vraag: Ik heb een klant die vorig jaar een zelfstandig onderneming is gestart. De klant heeft recht op zowel de zelfstandigenaftrek als de startersaftrek. Hoe geef ik aan dat hiermee gerekend moet worden?

Antwoord: Er is recht op de zelfstandigen aftrek als wordt voldaan aan het urencriterium. U kunt het aantal uur dat wordt gewerkt in de onderneming bij de zelfstandige onderneming in de categorie bezittingen opgeven. Als u deze invult wordt er in het overzicht van de inkomstenbelasting rekening gehouden met de zelfstandigenaftrek. Als uw partner ook eigenaar van de onderneming is kunt u ook die uren apart invullen.

Let op: Figlo houdt rekening met de startdatum van de onderneming!
Voorbeeld: Cliënt wil per 1 april een onderneming starten. De cliënt besteedt 1440 uur aan zijn onderneming. Op het moment dat u 1440 uur invult wordt dit vermenigvuldigd door 0,75. 
Dat is dus voor die periode 1440 * 0,75 =1.080. Dat zit onder de 1225. Dus uw cliënt heeft op dat moment geen recht op zelfstandigenaftrek.
U zult op dat moment de som voor de overige maanden moeten toepassen:
1225 / 9 (overige maanden) * 12 = 1634 uur moeten invullen.
Als je het aantal uren hoger zet wordt er wel zelfstandigenaftrek berekend.

 In Figlo Advisor:

In Figlo Start:

blobid0.png

 

De startersaftrek is bedoeld voor startende onderneming en is feitelijk niets meer dan een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Om hier rekening mee te houden dient u op de persoonskaart op de uitgebreide kant bij de fiscale apsecten de startdatum zelfstandigenaftrek in te vullen. Op basis hiervan wordt berekend of er recht is op startersaftrek. In de uitkomsten wordt dit dan als onderdeel van de zelfstandigenaftrek getoond.

 

In Figlo Advisor:

In Figlo Start:

blobid1.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen